Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

VIII SESJA RADY GMINY KAMIONKA WIELKA

PORZĄDEK OBRADVIII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA w dniu 19 czerwca 2007 roku.1.Otwarcie Sesji.2.Przyjęcie porządku obrad.3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.4.Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ...

Inne

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Kamionka Wielka zwołuje w dniu 24 czerwca  2007 roku o godz. 900 w Szkole Podstawowej w Jamnicy zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa JAMNICA. Tematyka zebrania przewiduje:1.Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.2.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji. 3.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckie...

Inne

Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007"

Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamionce Wielkiej w dniu 01 czerwca br. zorganizowane zostały imprezy towarzyszące na boisku sportowym w Kamionce Małej z okazji Dnia Dziecka w ramach XV Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Były to złaz profilaktyczny „NIE – przemocy i uzależnieniom” or...

Inne

XXVIII LATO W DOLINIE KAMIONKI

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiejserdecznie zaprasza na:XXVIII L A T O W D O L I N I E K A M I O N K Iw dniu 1 lipca 2007rP r o g r a m:Niedziela, 1 lipca 2007r – estrada w Kamionce Małej: Godz.14,00 – Otwarcie imprezy, hymn „Lata w Dolinie Kamionki”Agnieszka Nowak z Kamionki Wielkiej ...

Inne

Wybory ławników

W bieżącym roku mija kadencja ławników. Rada Gminy Kamionka Wielka dokona w październiku br wyboru ławników w liczbie 3 do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w tym 2 ławników do Sądu Pracy. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia w terminie do 30 czerwca 2007 roku w biurze Rady Gminy Kamionka Wielka. Przedłużenie terminu zgła...

Inne