Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

OGŁOSZENIE

„Wójt Gminy Kamionka Wielka zaprasza mieszkańców Sołectwa Kamionka Wielka na zebranie wiejskie , które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2007 r . o godz . 9 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej. W tematyce zebrania ujęto między innymi wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz sprawozdanie z działalnoś...

Inne

XV Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

W dniu 01 czerwca 2007r. na boisku sportowym w Kamionce Małej odbędą się XV Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej z okazji Dnia Dziecka. Patronat nad imprezą przyjęli Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy. Igrzyska rozpoczną się Złazem profilaktycznym pod hasłem „Nie – przemocy i uzależnieniom”. ...

Inne

Sesja Rady Gminy

W dniu 28 maja 2007 roku o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Welkiej odbędzie się Sesja Rady Gminy.PORZĄDEK OBRADVII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA w dniu 28 maja 2007 roku.1.Otwarcie Sesji.2.Przyjęcie porządku obrad.3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.4.Zajęcie stanowiska w przedmiocie przesied...

Inne

XI Prezentacja Artystyczna Szkół - PAS'2007

W dniach 11 i 12 maja 2007r w Szkole Podstawowej Nr 2 im Św. Kingi w Kamionce Wielkiej odbyły się przesłuchania konkursowe XI Prezentacji Artystycznych Szkół- PAS’2007. W konkursowe szranki stanęło ponad 320 dzieci ze szkół podstawowych oraz ponad 160 gimnazjalistów. Występowali oni w następujących konkurencjach: chóry, soliśc...

Inne

Współpraca z węgierską miejscowością Melykut

W czasie wizyty delegacji z Węgier w dniu 04 maja 2007 roku w siedzibie naszej Gminy została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gminą Kamionka Wielka a miejscowością Melykut. Celem tego partnerstwa jest wymiana kulturalna, oświatowa i gospodarcza na płaszczyźnie społecznej, samorządów gminnych oraz różnych instytucji i stowarzys...

Inne